Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện

11/10 – Thứ Tư tuần 27 thường niên.

“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.

Lời Chúa: Lc 11, 1-4

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”.

Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: “Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

Suy niệm: Trong dân gian phổ biến một cách chữa trị mắt tai hại, là hễ ai có bệnh gì về mắt hay muốn cho mắt tốt hơn, cứ nhìn vào mặt trời trưa ngày mồng 5 tháng Năm (â.l.), Tết Đoan Ngọ, sẽ được lành. Thực ra, chưa nói đến ánh sáng chói chang tác hại đến mắt, mặt trời làm nước mắt ràn rụa gây đau nhức. Có người đã ví sự thánh thiện của Thiên Chúa tựa ánh sáng mặt trời khiến chúng ta, những tội nhân không dám đến gần. Phê-rô đã từng xin Chúa tránh xa ông vì ông là kẻ tội lỗi. Hay như người thu thuế chỉ dám đứng xa xa, cúi đầu thống hối, không dám ngước nhìn Thiên Chúa. Đã thế, làm sao họ dám gọi Thiên Chúa là Cha? Trong Cựu Ước, không có chỗ nào người ta dám gọi Thiên Chúa là Cha, mặc dù trong thâm tâm vẫn nhận biết sự thân thiện cha-con Thiên Chúa dành cho con người. Nay nhờ ơn cứu độ của Đức Giê-su, khi nên một với Ngài trong tư cách là Con Một Chúa Cha, nhờ lời Ngài dạy và nhờ Thánh Thần gợi hứng, nhân lọai mới có thể kêu lên Thiên Chúa “Áp-ba”, Cha ơi!

Mời Bạn: Mỗi khi cầu nguyện, mời bạn mặc lấy tâm tình của Đức Giê-su dâng lên Cha, Đấng mà Ngài yêu thương, và luôn tin tưởng, phó thác.

Chia sẻ: Gọi Thiên Chúa là Cha, điều đó đòi hỏi bạn liên lạc thường xuyên với Chúa. Bạn sẽ làm gì để nối kết mối liên hệ này?

Sống Lời Chúa: Bạn đọc kinh Lạy Cha cách chậm rãi, với tâm tình tin yêu.

Cầu nguyện: Lạy Cha, con xin hiệp ý với Chúa Giê-su để thưa: Lạy Cha, con xin phó thác đời con trong tay Cha. Cảm tạ Cha đã mạc khải đức tin cho những kẻ bé mọn. Cảm tạ Cha đã nhận lời con.