Dấu lạ Gio-na

16/10 – Thứ Hai tuần 28 thường niên.

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”. 

Lời Chúa: Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy.

Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

Suy niệm: Dấu lạ ông Giô-na không chỉ dừng lại ở việc ông nằm trong bụng cá ba ngày mà vẫn còn sống sót, mà còn tiếp diễn nơi thái độ thống hối quyết liệt của dân thành Ni-ni-vê đã lay chuyển được lòng thương xót của Thiên Chúa khiến Ngài bỏ ý định trừng phạt. Lòng thương xót cũng chính là trung tâm điểm của mọi dấu lạ mà mỗi khi Đức Giê-su làm phép lạ chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, hoá bánh ra nhiều… Đặc biệt hơn cả, dấu lạ lớn nhất của lòng thương xót chính là cái chết của Đức Giê-su trên thập giá. Nhờ thánh giá Chúa, mỗi người chúng ta được giải thoát khỏi sự chết và được giao hoà với Thiên Chúa. Chúng ta được tự do để yêu mến Chúa và tha nhân. Chúng ta được tha thứ hoàn toàn và được tái sinh trong sự chết và sống lại của Đức Giê-su. Lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên chúng ta lớn lao biết ngần nào!

Mời Bạn: Bạn thấy gì nơi thánh giá Chúa? Bạn có thấy mình được đánh động tâm hồn và thống hối khi nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa không? Hay bạn mượn thập giá để lấy cớ lên án, phán xét người khác? Trong sự khiêm nhường và với tâm tình thống hối và tin tưởng, hôm nay hãy mở trái tim bạn ra cho Đấng mà tình yêu dành cho bạn không có giới hạn.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên nhớ đến Đức Ki-tô trên thập giá để cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, lòng nhân từ của Chúa vượt quá trí hiểu của con. Xin thương xót con và cho con nhận biết và thống hối tội con.