Làm giàu trước mặt Chúa

23/10 – Thứ Hai tuần 29 thường niên.

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”

Lời Chúa: Lc 12, 13-21

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?”

Rồi người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: “Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?” Đoạn người ấy nói: “Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!” Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”.

Suy niệm: Một người muốn lôi Chúa Giê-su vào vai trò “người xử kiện” cho vụ việc chia gia tài nhà ông ta. Ông này đã hành động dưới sự thúc đẩy của lòng tham chứ không phải để đòi lại sự công bằng. Đó là lý do Chúa kể câu chuyện người phú hộ. Ông không phải tranh dành của cải với ai. Nhưng lòng tham khiến ông chỉ nghĩ tới một mình ông. Ông độc thoại: “tự nhủ… nghĩ bụng… tự bảo…” Ông tìm sự an toàn nơi của cải, ông tính toán hưởng thụ: nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi cho đã. Cả hai người, ai có lý? Đức Giê-su cho chúng ta câu trả lời: “Đồ ngốc,… những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Và Ngài kết luận: “Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.

Mời bạnKhông ai có thể trưởng thành hay tìm thấy sự viên mãn bằng cách rút lui khỏi những người khác” (Fratelli Tutti 50). Thiên Chúa giao cho con người quản lý của cải để họ phục vụ thiện ích chung. Nhưng trở thành người quản lý trung tín là điều chẳng dễ dàng chút nào, vì ta luôn bị cám dỗ bởi lòng tham. Đâu là những “của cải” Thiên Chúa giao cho bạn và tôi? Phải chăng đó là của cải vật chất, môi trường sống, tha nhân sống quanh tôi, thời gian tôi đang có, và cả ơn đức tin? Tôi đã làm gì với những thứ ‘của cải’ đó? Có làm giàu chúng trước mặt Thiên Chúa không?

Sống Lời Chúa: Dành thời gian, tình yêu và sự quan tâm để chia sẻ với người thân cận, người đang “túng thiếu.”

Cầu nguyện: Xin cho con biết chia sẻ cho nhau những ‘của cải’ Chúa ban cho con, để con có được ‘của cải’ quan trọng nhất là sự sống trong Chúa. Amen.