Cho đi tất cả

27/11 – Thứ Hai tuần 34 thường niên.

“Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ”.

Lời Chúa: Lc 21, 1-4

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người.

Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

Suy niệm: Giữa bao người ra vào Đền thờ, dâng cúng – có thể là những khoản tiền lớn – Chúa Giê-su lại đề cao một bà góa chỉ bỏ vào thùng quyên góp hai đồng tiền kẽm. Tại sao vậy? Thưa, bà góa nghèo ấy đã dâng cho Chúa những đồng tiền cần thiết để sinh sống qua ngày. Bà dành trọn tấm lòng cho Ngài. Bà có thể giữ lại một đồng, còn một đồng dâng cho Chúa cũng được mà. Thế nhưng, bà không làm như thế, mà muốn hoàn toàn phó đời mình trong bàn tay quan phòng của Chúa. Như vậy, điều quan trọng trong việc dâng cúng không phải là số lượng tiền bạc, thời giờ… nhưng là tất cả tấm lòng tín thác của của ta với Chúa, cũng như tâm tình yêu thương dành cho anh chị em mình.

Mời Bạn: Trong một thế giới đang chạy theo lối sống thực dụng, vụ lợi, bạn được mời gọi sống theo tinh thần Tin Mừng: phó thác cậy trông vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, quảng đại cho đi, chia sẻ mà không tính toán hơn thiệt. Khi sống cuộc đời như vậy, bạn sẽ cảm nhận cuộc đời mình an bình hơn, đầy ý nghĩa hơn.

Sống Lời Chúa: Dành một vài phút thinh lặng để xem xét tôi có là người con thảo luôn cậy trông, tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng không, có dám liều vì niềm tin tưởng ấy không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con quên rằng Chúa yêu chúng con cách vô vị lợi. Chúa không cần chúng con phải đáp trả bằng cách dâng cho Chúa của lễ cao trọng, nhưng đòi hỏi chúng con sự chân thành, lòng tín thác. Xin cho chúng con biết noi gương bà góa nghèo đến với Chúa bằng tấm lòng chân thành trong sự yêu mến cậy trông. Amen.