Làm chứng về Chúa.

29/11 – Thứ Tư tuần 34 thường niên.

“Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”.

Lời Chúa: Lc 21, 12-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

“Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”.

Suy niệm: Bị bớ bắt, ngược đãi, tù đày, thậm chí bị giết chết như Thầy Chí Thánh, là cái giá người môn đệ Chúa sẽ phải trả khi can đảm sống theo các giá trị của Tin Mừng. Quả thật, thế gian vốn không chỉ thù ghét những gì không thuộc về mình, mà còn luôn tìm cách loại trừ những ai sống ngược với thế gian, cũng như phơi bày bộ mặt thật của chúng. Tuy nhiên, chịu đau khổ, bị bách hại vì Danh Chúa lại là cơ hội để người môn đệ làm vinh danh Ngài, trở thành chứng nhân thật sự cho Nước Trời.

Mời Bạn: Để khích lệ chúng ta can đảm sống đức tin, chấp nhận mọi giá phải trả để làm vinh danh Cha trên trời, Chúa Giê-su đã hứa vẫn luôn ở bên cạnh ta trong mọi hoàn cảnh, không chỉ để bảo vệ, mà còn để ban những ơn cần thiết giúp ta đủ sức chịu đựng, trung tín với Ngài đến cùng. Để hiện thực hóa lời hứa này, Chúa Giê-su đã trối lại cho ta Bí tích Thánh Thể, là chính Mình và Máu Thánh của Ngài, hầu nuôi dưỡng, ban sức mạnh cho chúng ta. Và mỗi ngày, Chúa vẫn chờ đợi bạn và tôi trong Bí tích Thánh Thể.

Sống Lời Chúa: Siêng năng kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể trong Thánh lễ và qua lời nguyện tắt.

Cầu nguyệnLạy Chúa, qua những đau khổ, thập giá trên đường đời hay trong các việc bổn phận, Chúa cho chúng con cơ hội được cùng bước đi với Chúa trên con đường tình yêu, trở nên chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Xin Chúa ở lại với chúng con luôn mãi, giúp chúng con can đảm đi ngược với tinh thần của thế gian để trung kiên với Chúa đến cùng. Amen.