Mặc khải cho kẻ bé mọn

05/12 – Thứ Ba tuần 1 mùa vọng.

“Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần”

Lời Chúa: Lc 10, 21-24

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!”

Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe.

Suy niệm: Bậc vua chúa như Đa-vít cũng không có vinh dự được nhìn thấy Chúa tận mắt, nghe Chúa nói tận tai. Đến như Ê-li-a, vị ngôn sứ vĩ đại trong Cựu Ước, cũng chỉ biết “lấy áo choàng che mặt” đón Chúa đi qua trong “tiếng gió hiu hiu” (x. 1V 19,12-13). Mà ngay những người đương thời, thấy Chúa bằng xương bằng thịt, nhưng họ ‘có phúc mà không biết hưởng’: những người bà con cho Ngài bị “mất trí” (Mc 3,21), giới lãnh đạo Do Thái nói Chúa “bị quỷ ám và điên khùng” (Ga 10,20). Họ không nhận ra vị Con Thiên Chúa trong hình dáng phàm nhân. Bởi vì Chúa “mạc khải mầu nhiệm ấy cho những người bé mọn” mà các môn đệ là những người được chọn hưởng diễm phúc ấy.

Mời Bạn: Sáng mắt thính tai là ao ước của bao người. Nhưng lại cần có cặp mắt và đôi tai đức tin để không rơi vào tình trạng “nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu” mầu nhiệm của Thiên Chúa (x. Lc 8,10). Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, bạn được ban cho ‘bộ đôi tai-mắt đức tin’ nhờ đó bạn có được diễm phúc vô đối là đón nhận chính Thân Mình Đức Giê-su nơi bí tích Thánh Thể. Cũng với bộ đôi ‘tai-mắt’ ấy, bạn có thể nhận ra Chúa nơi tha nhân, đặc biệt người nghèo khổ, bé mọn.

Sống Lời Chúa: Luôn cư xử trân trọng với mọi người cách riêng người nghèo khó, bé mọn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con cặp tai-mắt đức tin để con nhận ra Chúa nơi anh chị em con. Amen.