Hóa bánh ra nhiều lần 2

06/12– Thứ Tư tuần 1 mùa vọng.

“Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra nhiều”.

LỜI CHÚA: Mt 15, 29-37

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đui lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel.

Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng”. Các môn đệ thưa Người: “Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các con có bao nhiêu chiếc bánh?” Họ thưa: “Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ”.

Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy.

Số người đã ăn lên tới bốn ngàn, không kẻ đàn bà con nít.

Sau khi giải tán dân chúng, Người bước lên thuyền và đến địa phận Magađan.

Suy niệm: Với “bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ”, các tông đồ đã thú nhận sự bất lực của mình khi phải đáp ứng nhu cầu khổng lồ của hơn 4.000 miệng ăn. Là Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng muôn loài từ hư không, Chúa Giê-su có thể làm cho đám đông dân chúng được ăn no mà không cần đến số bánh và cá ít ỏi đó. Nhưng Ngài đã muốn sự tham gia cộng tác của các tông đồ, cho dù, xét về số lượng, sự đóng góp đó rất khiêm tốn và nhỏ bé. Qua đó, Chúa đã bày tỏ quyền năng và lòng thương xót của Ngài đối với con người. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi con người cộng tác với Ngài từ những điều nhỏ nhặt bình thường trong cuộc sống, để làm cho quyền năng và lòng thương xót của Ngài được tỏ hiện.

Mời Bạn: Chúng ta không có quyền năng để làm phép lạ nhưng chúng ta có thể góp phần để làm giảm bớt những đau khổ của người khác. Chúng ta không thể làm cơm bánh hóa ra nhiều nuôi sống anh em trong cơn đói khổ nhưng chúng ta có thể chia sẻ cơm bánh với người anh em. Chúng ta cũng không thể làm phép lạ chữa lành người anh em mình khỏi đau ốm bệnh tật nhưng chúng ta có thể viếng thăm, an ủi và chăm sóc họ.

Sống Lời Chúa: Thăm viếng một người đau yếu ở gần bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở rộng lòng chúng con để chúng con luôn nhạy bén nhận ra nỗi khổ của tha nhân và sẵn sàng yêu thương phục vụ họ. Xin giúp chúng con biết cộng tác với Chúa trong những khoảnh khắc đơn giản hàng ngày để chúng con đem lại niềm vui và an bình cho những người xung quanh.