Bà tiên tri Anna

30/12 – Thứ Bảy – Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

“Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel”.

LỜI CHÚA: Lc 2, 36-40

Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Suy niệm: Người ta thường nói: “Lão lai tài tận” (đến tuổi già, tài ba cũng hết), thế nhưng ai dám bảo người cao tuổi lại không thể làm ngôn sứ cho Chúa, kể cả khi người đó là một bà già tám mươi tư tuổi như cụ bà An-na? Cuộc sống của bà thật đáng khâm phục: ngày ngày có mặt nơi đền thờ, ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Và việc loan báo của cụ thật là giản dị: bà “cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hài Nhi Giê-su” cho những người đang mong chờ ơn cứu độ. Cuộc sống thánh đức làm cho lời loan báo trở thành đầy hiệu lực.

Mời Bạn: Suy niệm Tin Mừng hôm nay, các bạn trẻ sẽ không còn nghĩ người già là lỗi thời, vì với những trải nghiệm của cả một cuộc đời trung thành với niềm tin, lời giáo huấn của họ thật đáng giá hơn vàng bạc. Và quý cụ cũng không mặc cảm mình là vô dụng vì Chúa vẫn đang mời gọi họ tiếp tục làm ngôn sứ cho Ngài. Bất giác, lời sai đi trong Năm Thánh truyền giáo hướng về người cao tuổi lại vang lên: “Các cụ cao tuổi, hãy bước vào năm Thánh truyền giáo với lòng hăng hái, như những chứng nhân trung thành về tình yêu Thiên Chúa.”

Chia sẻ: Thánh Kinh nói: “Người đầu bạc thì khôn ngoan”. Sự khôn ngoan của người cao tuổi hệ tại điều gì?

Sống Lời Chúa: Có ai quanh bạn “đang trông chờ ơn cứu độ” không? Bạn hãy tìm ra họ và nói về Chúa Giê-su cho họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn trung thành tin vào Chúa trong mọi giây phút và cũng trung thành làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và cả lúc con đã mắt mờ chân chậm, con vẫn luôn đặt trọn đời con trong tay Chúa với một niềm tin của trẻ thơ.