Cụ già Si-mê-on

29/12 – Thứ Sáu – Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

“Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân”.

LỜI CHÚA: Lc 2, 22-35

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.

Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.

Suy niệmTrong suốt cuộc đời mình, ông Si-mê-on chắc hẳn đã không ít lần nhìn thấy bao cha mẹ đem con đầu lòng tiến dâng cho Chúa như luật Chúa truyền. Tuy nhiên, Hài nhi Giê-su mà ông đang bồng ẵm trên tay lúc này thì khác hẳn, không chỉ là em bé như bao trẻ thơ khác, mà là Đấng Thiên Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Chúa” (Lc 2,30-32). Nhờ đâu ông nhận ra Hài nhi Giê-su là Đấng Cứu độ, để rồi tìm thấy niềm bình an đích thực, trong khi nhiều người có mặt trong Đền thờ lúc đó đã không có được? Thưa, vì ông Si-mê-on không chỉ khao khát chờ mong niềm an ủi của Ít-ra-en, mà còn cố gắng mọi ngày lắng nghe, hành động theo sự soi sáng, thúc đẩy của Thánh Thần.

Mời Bạn: Mỗi ngày Thiên Chúa vẫn ban cho con người được diễm phúc gặp gỡ Ngài, được Ngài ngự đến, ở lại trong tâm hồn. Diễm phúc ấy được hiện thực trong Bí tích Thánh Thể. Thế nhưng, không phải tất cả người Ki-tô hữu đều nhận ra, trân trọng ân huệ to lớn, quý báu này. Còn bạn thì sao?

Sống Lời ChúaTôi xin Chúa đổ đầy lòng mình niềm khao khát tìm kiếm,  được kết hợp với Chúa trong kinh nguyện mỗi ngày.

Cầu nguyệnLạy Chúa, mỗi ngày Chúa vẫn đến với chúng con để trao ban sự bình an, niềm hạnh phúc đích thật. Vì mãi khao khát, tìm kiếm những sự thế gian, nên lòng chúng con chưa có bình an thực sự. Xin giúp chúng con biết lắng nghe, vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, để gắn kết với Chúa, tìm thấy an bình trong Chúa luôn mãi.