Hiến dâng cho Chúa

31/12 – CHÚA NHẬT THÁNH GIA năm B.

“Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan”.

Lời Chúa: Lc 2, 22-40

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật.

Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”. Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người.

Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Suy niệm: “Tình yêu thương khởi đầu từ gia đình, vấn đề không phải ta làm bao nhiêu việc, mà là ta đặt bao nhiêu tình yêu trong mỗi việc làm của mình” (Mẹ Têrêxa Calcutta). Trong Thánh gia ngày ấy, mọi công việc đời thường đều thấm đẫm tình thương. Vì yêu thương thánh Giu-se âm thầm lìa bỏ Đức Ma-ri-a cách kín đáo; rồi sau này đưa Hài nhi trốn sang Ai Cập, thận trọng trở về Na-da-rét, ân cần hướng dẫn trẻ Giê-su thông thạo nghề mộc cũng vì tình thương. Với Đức Ma-ri-a cũng vậy, nhận lời Thiên sứ truyền tin làm Mẹ Đấng Cứu thế, đi thăm viếng Bà Ê-li-sa-bét, sinh con ở Bê-Lem, dâng con trong Đền thờ, đón nhận lời tiên tri của ông Si-mê-on và bà An-na, nhọc nhằn tìm con, chu đáo dưỡng dục con theo đường lối Chúa, tất cả đều từ động lực yêu thương. Với Đức Giê-su cũng vậy thôi. Đến trần gian này vì yêu thương, rồi tình yêu Thiên Chúa và con người ấy như sợi chỉ đỏ xuyên suốt đời Ngài, từ khi chào đời cho đến ngày về trời, và nay tiếp tục hiện diện mọi ngày với ta cũng vì lòng mến.

Mời Bạn: Nhà nào siêng năng đọc, cầu nguyện với Lời Chúa, nhà ấy được cung cấp năng lượng ân sủng; và nhờ đó, có thể biến đổi môi trường chung quanh bằng đời sống bác ái để loan báo Tin Mừng. Thánh gia ngày xưa cũng vậy, đời sống bình thường, nhưng trở thành phi thường, nhờ nguồn năng lượng yêu mến.

Sống Lời Chúa: Gia đình tôi nhìn ngắm Thánh gia, để biến đổi gia đình mình thành một thánh gia hiện đại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Đức Mẹ và thánh Giu-se, là mẫu gương đời sống gia đình. Xin cho gia đình chúng con luôn nhìn ngắm và noi gương Ba Đấng.