Người bị quỷ ám và đàn heo

29/01 – Thứ Hai tuần 4 thường niên.

“Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”.

LỜI CHÚA: Mc 5, 1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Giêrasa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạch mình mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi”. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”. Và Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi đông lắm”. Và nó nài xin Người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy.

Gần đó, có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi, những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: “Hãy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo”. Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng hai ngàn con lao mình xuống biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoảng. Những người đã được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra như thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. Khi Người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo Người. Nhưng người không cho mà rằng: “Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con”. Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh, tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục.

Suy niệm: Dân thành Ghê-ra-sa biết rõ điều kỳ diệu Chúa Giê-su đã làm cho người bị quỷ ám. Thế nhưng, thay vì vui mừng khi thấy người anh em được thoát khỏi xiềng xích ma quỷ, thay cho lời tạ ơn vì cuộc sống của mọi người giờ đây trở lại yên bình, hay hân hoan được một con người đầy quyền năng đến viếng thăm, người dân nơi đây tỏ thái độ khó chịu, ‘mời’ Người rời khỏi vùng đất của họ ngay lập tức. Lý do đơn giản, không chỉ bởi tiếc bầy heo mà còn vì họ sợ đón rước Chúa vào làng rất có thể gây thêm nhiều thiệt hại khác về vật chất. Nói đúng hơn, vì coi trọng vật chất và không muốn cuộc sống bị xáo trộn, họ chối từ Đấng trao ban bình an cho mình.

Mời Bạn: Bạn đừng sợ việc đón Chúa, sống theo ý Ngài sẽ gây thiệt hại, nhất là về vật chất cho đời sống, bởi Chúa đến là để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Ngài đến không chỉ để làm cho cuộc đời chúng ta nên phong phú, đầy ý nghĩa, đổ tràn bình an, niềm vui vào tâm hồn, mà còn trao ban cho ta chính Ngài.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi thức dậy đầu ngày, bạn dâng ngày sống cho Chúa,  xin Ngài hướng dẫn mình trong mọi sự, dù phải chịu thiệt thòi vì Danh Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con đừng vì lợi ích vật chất, thú vui giả tạo của thế gian mà đẩy Chúa ra khỏi lòng chúng con. Nhưng xin cho chúng con gắn kết với Chúa, ở lại trong tình yêu Chúa bằng đời sống cầu nguyện, thi hành ý Chúa mỗi ngày. Amen.