THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 28/01/2024

  1. Thứ tư tuần này 31/01/2024 mời các thành viên Hội Đồng Mục vụ tham dự buổi tĩnh tâm lúc 17g30.
  2. Thứ năm tuần này lúc 17g30 có Thánh Lễ Tạ ơn Thiên Chúa và Tân Hội Đồng mục vụ Giáo xứ nhận nhiệm vụ mới. Xin cầu nguyện và chúc mừng HĐMV giáo xứ Tân Định trong nhiệm kỳ 2024- 2028. Không có Thánh Lễ lúc 19g00.
  3. Thứ sáu tuần này Lễ nến, anh chị em nào có nến muốn làm phép xin ghi tên và đặt nến trước cung thánh. Trong Thánh Lễ chiều có đặt tay chúc lành cho các trẻ nhỏ.
  4. Xin anh chị em khi lên Rước lễ xin theo thứ tự từng bàn, đến nơi Thừa tác viên gần nhất để nhận Mình Thánh Chúa.
  5. Xin các trưởng khu sắp xếp cùng gia đình đưa các bệnh nhân đến Nhà Thờ vào thứ bảy 03/02/2024 lúc 10 giờ 00 để các cha giải tội, xức dầu cho các bênh nhân và tham dự Thánh Lễ Đức Mẹ Lộ Đức thay cho ngày Quốc tế bệnh nhân 11/02 vì trùng với mồng 2 tết. Các cha sẽ không trao mình thánh Chúa vào thứ sáu 02/02/2024.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng