Thánh lễ trao Ủy Nhiệm Thư cho HĐMV nhiệm kỳ 2024-2028 – Giáo xứ Tân Định | 01.02.2024