Chương trình Tết Giáp Thìn & Thứ Tư Lễ Tro 2024

,

XUÂN HIỆP HÀNH RƯỚC LỘC THÁNH
TẾT HIỆP NHẤT ĐÓN AN BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH TẾT GIÁP THÌN 2024

30 TẾT – THỨ SÁU 09/02/2024

 • LỄ SÁNG: 5 GIỜ 00 VÀ 6 GIỜ 15
 • LỄ TẤT NIÊN: 17 GIỜ 30
 • LỄ GIAO THỪA: 22 GIỜ 00 – Có hái lộc Lời Chúa và chúc tuổi.

MỒNG 1 TẾT – THỨ BẢY 10/02/2024: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 2 TẾT – CHÚA NHẬT 11/02/2024: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

 • LỄ SÁNG: 6 GIỜ 15, 07 GIỜ 30, VÀ 9 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 16 GIỜ 00, 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 3 TẾT – THỨ HAI 12/02/2024: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

THỨ TƯ LỄ TRO

 • LỄ SÁNG: 5 GIỜ 00 VÀ 6 GIỜ 15
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00