THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 04/02/2024

 1. Xin hết lòng cảm ơn anh chị em đã quảng đại chia sẻ vật chất để giúp các hộ nghèo và đưa các bệnh nhân đến tham dự thánh lễ nhân ngày quốc tế bệnh nhân. Xin cộng đoàn gia tăng các việc đạo đức và bác ái chia sẻ nhân dịp xuân về với những hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn anh chị em.
 2. Năm nay nhà thờ nhận được sự đóng góp của Nhà sách Tân Định khi có lời mời đã sẵn sàng để giúp giáo xứ. Cảm ơn các thành phần dân Chúa, cách này hay cách khác đã góp phần cộng tác với giáo xứ trong việc làm cho bộ mặt giáo xứ được tốt đẹp đón Chúa trong những ngày xuân.
 3. Chương trình phụng vụ Tết Giáp Thìn như sau:

30 TẾT – THỨ SÁU 09/02/2024

 • LỄ SÁNG: 5 GIỜ 00 VÀ 6 GIỜ 15
 • LỄ TẤT NIÊN: 17 GIỜ 30
 • LỄ GIAO THỪA: 22 GIỜ 00 – Có hái lộc Lời Chúa và chúc tuổi.

MỒNG 1 TẾT – THỨ BẢY 10/02/2024: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 2 TẾT – CHÚA NHẬT 11/02/2024: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

 • LỄ SÁNG: 6 GIỜ 15, 07 GIỜ 30, VÀ 9 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 16 GIỜ 00, 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 3 TẾT – THỨ HAI 12/02/2024: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

THỨ TƯ LỄ TRO

 • LỄ SÁNG: 5 GIỜ 00 VÀ 6 GIỜ 15
 • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00