THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 19/05/2024

  1. Thứ năm tuần này 23/05 buổi chiều có Thánh lễ lúc 17:30 như thường lệ và lúc 18:00 cho thiếu nhi trong xứ đoàn Ba Ngôi sau đó các em tham gia hội chợ thiếu nhi mừng bổn mạng sẽ kết thúc lúc 20:45. Không có Thánh Lễ lúc 19:00
  2. Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống hôm nay kết thúc Mùa Phục Sinh, anh chị em nào chưa xưng tội và Rước Lễ Mùa Phục Sinh cố gắng sáp xếp để chu toàn luật.
  3. Vào lúc 19:30 thứ năm đầu tháng của mỗi tháng trong năm, hướng tới Năm Thánh 2025, tại Nhà Thờ Giáo xứ Tân Định có buổi cầu nguyện trên Lời Chúa và một số bài Thánh ca, mời cộng đoàn cùng tham dự. Bắt đầu vào thứ năm 06/06/2024.
  4. Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng giám mục Giuse quyết định sẽ phong chức linh mục cho 19 thầy phó tế (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 thứ sáungày 07.06.2024 tại Nhà thờ Chính Toà Đức Bà Sài Gòn. Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông cầu nguyện; và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Toà Tổng giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên. Lần 3: Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống, 19.05.2024. Hiện danh sách các thầy có niêm yết ở bảng thông báo cuối nhà thờ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng