Quyết liệt theo Chúa

23/05 – Thứ Năm tuần 7 thường niên.

“Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục”.

Lời Chúa: Mc 9, 41–50

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.

“Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau”.

Suy niệm: Ge Hinnon (tiếng Hípri) có nghĩa là “thung lũng Hinnon.” Đó là một thung lũng nhỏ phía tây nam Giê-ru-sa-lem, được dùng để chỉ hỏa ngục, do nơi đây xưa kia người Am-môn cúng tế trẻ em cho thần Moloch, sau này thành bãi rác cháy liên lỉ đêm ngày. Đức Giê-su cảnh cáo ai gây cớ cho mình hay người khác sa ngã, đều bị ném vào Ge Hinnon ấy, nơi giòi bọ không hề chết và lửa chẳng đời nào tắt. Như một vị bác sĩ giỏi, Ngài dùng kiểu nói quyết liệt “hãy chặt nó đi” để đòi hỏi người môn đệ phải mạnh mẽ cắt bỏ những mầm mống của tội lỗi như những khối u ác tính. Đồng thời, phải trui rèn đời sống tâm linh của mình nghiêm ngặt như “được luyện bằng lửa, như thể ướp bằng muối”.

Mời Bạn: Một sự giúp đỡ nho nhỏ, một chút tâm tình ấm áp, một cử chỉ yêu thương, một giây phút ân cần,… là muối ướp, giữ cho cuộc sống bạn thêm thi vị, tăng niềm vui, vẻ đẹp. Nếu tình yêu như muối mất đi vị mặn mà của mình, thì không có muối nào có thể mang lại hương vị cho nó nữa. Bạn đã có chất “muối” trong cuộc sống mình, hãy giữ và đem muối ấy ướp vào môi trường của bạn! “Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời, chắt chiu từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi” (Thông Vi Vu, Một chút).

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tập ân cần, quảng đại góp thêm vị “muối” niềm vui, niềm tin, bình an trong môi trường mình sống mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mời gọi con là muối cho đời. Xin cho con cộng tác với ơn Chúa, để giữ gìn và hưởng nếm hương vị của muối tình yêu, muối thuận hòa, muối bình an. Amen.