[Hình ảnh] Thiếu nhi trường giáo lý Tân Định xưng tội lần đầu | 31.05.2024

[Hình ảnh] Thiếu nhi trường giáo lý Tân Định xưng tội lần đầu | 31.05.2024