Giáo Hội phục vụ

29/06 – Thứ Bảy tuần 12 thường niên – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

“Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.

Lời Chúa: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

Suy niệmSau lời tuyên tín “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống,” Phê-rô được khen là người có phúc. Cái phúc của Phê-rô không đến từ lời tuyên xưng đúng về căn tính của Thầy Giê-su, mà đến từ lòng tin vào điều Thiên Chúa đã mặc khải. Phê-rô có phúc vì không chọn tin vào những điều người ta nói, nhưng tin vào Thiên Chúa, đón nhận những gì Thiên Chúa khai mở cho ông. Phê-rô có phúc vì ông đã dùng đã cuộc đời của mình để sống, làm chứng điều ông xác tín: ngoài Đức Giê-su ra, “không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12).

Mời BạnAi cũng đều muốn là người có phúc. Nhưng cái phúc lớn nhất của con người không đến từ những thứ thuộc thế gian, nhưng đến từ Thiên Chúa, hay có Thiên Chúa là gia nghiệp của mình. Cái phúc đó Thiên Chúa dành tặng cho tất cả những ai tin vào Ngài, đón nhận những gì Ngài mặc khải, và sống chết hết lòng gắn bó với Ngài.

Sống Lời ChúaMỗi ngày, bạn dành một khoảng thời gian thích hợp cho việc cầu nguyện.

Cầu nguyệnLạy Chúa, xin giúp con vững tin hơn vào Chúa, tìm thánh ý Chúa mỗi ngày, nỗ lực thực thi những gì Chúa mời gọi, và thực sự là người có phúc. Amen.