THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 30/06/2024

  1. Cám ơn anh chị em đã hiến máu cứu người tuần qua với 80 người và 28,4 lít máu.
  2. Tuần này có những ngày đầu tháng. Xin anh chị em thánh hóa những ngày đầu tháng .
  3. Mời anh chị em Thánh Minh ( Khu 6) tham dự Thánh lễ lúc 17:30 ngày thứ tư 03/07/2024 cầu nguyện cho Giáo khu nhân kỷ niệm ngày Thánh Philiphê Phan Văn Minh qua đời.
  4. Tối thứ năm tuần này 04/07/2024 vào lúc 19:30 có giờ cầu nguyện trên Lời Chúa với những bài thánh ca do ca đoàn Cêcilia đảm nhận. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng