THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 07/07/2024

  1. Chúa nhật tuần sau 14/07 là hạn chót đăng ký Khóa Giáo lý Dự tòng và Hôn Nhân.
  2. Thứ sáu tuần này 12/07/2024 trong Thánh Lễ 17:30 mời anh chị em Giáo khu Thánh Đê (Khu 4) tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Giáo khu nhân ngày Thánh Bổn mạng qua đời.
  3. Chiều thứ bảy tuần sau 13/07/2024 và Chúa nhật 14/07/2024 lúc 5:30 Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn sẽ dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Tân Định, và ngài cũng mời gọi anh chị em giúp việc xây dựng cơ sở của Giáo phận Hà Tĩnh, một Giáo phận còn non trẻ. Xin báo trước để anh chị em chuẩn bị giúp .

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng