Linh mục Chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng chủ sự giờ chầu Thánh Thể Tất Niên tại Giáo xứ Tân Định đêm 24/01/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

Prev 1 of 8 Next
Prev 1 of 8 Next