[Video] Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ Giao Thừa Tết Canh Tý

Thánh lễ đồng tế đêm Giao Thừa Tết Canh Tý – 24/01/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

Prev 1 of 9 Next
Prev 1 of 9 Next