Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

14 Th8
0

Không được phân ly

14/08 – Thứ sáu tuần 19 thường niên. – Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, lm tử đạo. Lễ nhớ. “Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không ...

Xem thêm...
13 Th8
0

Yêu thương và tha thứ

13/08 – Thứ năm tuần 19 thường niên. “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. Lời Chúa: Mt 18,21 – 19,1 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, ...

Xem thêm...
12 Th8
0

Yêu thương trong cầu nguyện và sửa lỗi nhau

12/08 – Thứ tư tuần 19 thường niên. “Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi ...

Xem thêm...
11 Th8
0

Sống tinh thần trẻ thơ

11/08 – Thứ ba tuần 19 thường niên. – Thánh Cơlara, trinh nữ. Lễ nhớ. “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này”. Lời Chúa: Mt 18, 1-5. 10. 12-14 Khi ấy ...

Xem thêm...
10 Th8
0

Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt

10/08 – Thứ hai tuần 19 thường niên – THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. “Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các ...

Xem thêm...
07 Th8
0

Theo Chúa, hãy vác thập giá

07/08 – Thứ sáu tuần 18 thường niên. “Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”. Lời Chúa: Mt 16, 24-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì ...

Xem thêm...
06 Th8
0

Vinh Quang Phục Sinh

06/08 – Thứ năm đầu tháng, tuần 18 thường niên. – CHÚA HIỂN DUNG năm A. Lễ kính. “Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”. Lời Chúa: Mt 17, 1-9 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là ...

Xem thêm...
30 Th7
0

Tự do chọn lựa

30/07 – Thứ năm tuần 17 thường niên. – Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”. Lời Chúa: Mt 13, ...

Xem thêm...
28 Th7
0

Bài học kiên nhẫn

28/07 – Thứ ba tuần 17 thường niên. “Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”. Lời Chúa: Mt 13, 36-43 Khi ấy, ...

Xem thêm...