Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

26 Th5
0

Ngưỡng cửa vào sự sống

26/05 – Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. – Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. “Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”. Lời Chúa: Ga 17, 1-11a Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: ...

Xem thêm...
25 Th5
0

Cùng hiệp thông với Chúa

25/05 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”. Lời Chúa: Ga 16, 29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và ...

Xem thêm...
24 Th5
0

Di chúc Chúa Giêsu

24/05 – Chúa Nhật CHÚA THĂNG THIÊN năm A. Lễ trọng. Lễ Họ. Cầu cho giáo dân. “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”. Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
23 Th5
0

Đứng về phía Chúa

23/05 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh. “Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”. Lời Chúa: Ga 16, 23b-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo ...

Xem thêm...
22 Th5
0

Tình yêu và đau khổ

22/05 – Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. “Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được”. Lời Chúa: Ga 16, 20-23a Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: ...

Xem thêm...
21 Th5
0

Nỗi buồn sẽ thành niềm vui

21/05 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. “Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”. Lời Chúa: Ga 16, 16-20 Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ...

Xem thêm...
20 Th5
0

Cảm nghiệm sự hiện diện của Đấng Phục sinh

20/05 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. “Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải ...

Xem thêm...
19 Th5
0

Hoạt động của Thánh Thần

19/05 – Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. “Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”. (Ga 16,7) Lời Chúa: Ga 16, 5b-11 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây ...

Xem thêm...
18 Th5
0

Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần

18/05 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. “Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy”. Lời Chúa: Ga 15, 26-16, 4 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ ...

Xem thêm...