Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

19 Th1
0

Chiên Thiên Chúa xoá tội trần gian

19/01 – Chúa Nhật 2 Thường Niên năm A. “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian”. Lời Chúa: Ga 1, 29-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến ...

Xem thêm...
18 Th1
0

Thầy thuốc cho người đau yếu

18/01 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên. Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất của Kitô hữu. “Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”. LỜI CHÚA: Mc 2, 13-17 ...

Xem thêm...
17 Th1
0

Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác

17/01 – Thứ Sáu tuần 1 thường niên – Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. “Con Người có quyền tha tội dưới đất”. LỜI CHÚA: Mc 2, 1-12 Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người ...

Xem thêm...
16 Th1
0

Chữa người phong cùi

16/01 – Thứ Năm tuần 1 thường niên. “Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. LỜI CHÚA: Mc 1, 40-45 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: ...

Xem thêm...
15 Th1
0

Tiếp tục rao giảng

15/01 – Thứ Tư tuần 1 thường niên. “Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”. LỜI CHÚA: Mc 1, 29-39 Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà ...

Xem thêm...
14 Th1
0

Công việc của Chúa Giêsu

14/01 – Thứ Ba tuần 1 thường niên. “Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”. LỜI CHÚA: Mc 1, 21-28 (Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ...

Xem thêm...
13 Th1
0

Sám hối và tin yêu

13/01 – Thứ Hai tuần 1 thường niên. “Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. LỜI CHÚA: Mc 1, 14-20 Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của ...

Xem thêm...
12 Th1
0

Con yêu dấu đẹp lòng Ta.

12/01 – Chúa Nhật CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, Năm A. “Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình Người”. Lời Chúa: Mt 3, 13-17 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ...

Xem thêm...
11 Th1
0

Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại

11/01 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. “Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”. LỜI CHÚA: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở ...

Xem thêm...