Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

29 Th2
0

Tin mừng của lòng thương xót

29/02 – Thứ bảy sau lễ Tro. “Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”. Lời Chúa: Lc 5, 27-32 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế ...

Xem thêm...
28 Th2
0

Ý nghĩa của việc ăn chay

28/02 – Thứ sáu sau lễ Tro. “Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay”. Lời Chúa: Mt 9, 14-15 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại ...

Xem thêm...
27 Th2
0

Theo Chúa Giêsu

27/02 – Thứ năm sau lễ Tro. “Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”. Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các ...

Xem thêm...
26 Th2
0

Hoán cải nội tâm

26/02 – Thứ tư LỄ TRO. – Giữ chay và kiêng thịt. “Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”. Lời Chúa: Mt 6, 1-6. 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Xem thêm...
25 Th2
0

Điều kiện làm người lớn nhất

25/02 – Thứ Ba tuần 7 thường niên. “Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”. Lời Chúa: Mc. 9, 29-36 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên ...

Xem thêm...
24 Th2
0

Điều kiện trừ quỷ

24/02 – Thứ Hai tuần 7 thường niên. “Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi”. Lời Chúa: Mc. 9, 14-29 Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn ...

Xem thêm...
23 Th2
0

Nên trọn lành như Cha trên trời

23/02 – Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A. “Các con hãy yêu thương thù địch các con”. Lời Chúa: Mt 5, 38-48 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Xem thêm...
22 Th2
0

Tảng đá Phêrô

22/02 – Thứ Bảy tuần 6 thường niên – LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. “Con là Ðá, Cha sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”. Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa ...

Xem thêm...
21 Th2
0

Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình

21/02 – Thứ Sáu tuần 6 thường niên. “Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm thì sẽ cứu được mạng sống mình”. Lời Chúa: Mc 8,34-9,1 Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng ...

Xem thêm...