Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

25 Th3
0

Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai

25/03 – Thứ hai tuần 3 Mùa Chay – Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành ...

Xem thêm...
24 Th3
0

Chúa khoan dung đợi ta sám hối

24/03 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C. “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Lời Chúa: Lc 13, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...

Xem thêm...
23 Th3
0

Người cha nhân hậu

23/03 – Thứ bảy tuần 2 Mùa Chay. “Em con đã chết nay sống lại”. Lời Chúa: Lc 15, 1-3. 11-32 Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. ...

Xem thêm...
22 Th3
0

Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho

22/03 – Thứ sáu tuần 2 Mùa Chay. “Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó”. Lời Chúa: Mt 21, 33-43. 45-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ ...

Xem thêm...
21 Th3
0

Người giầu có và Ladarô

21/03 – Thứ năm tuần 2 Mùa Chay. “Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú ...

Xem thêm...
20 Th3
0

Phục vụ đích thực

20/03 – Thứ tư tuần 2 Mùa Chay. “Họ đã lên án tử cho Người”. Lời Chúa: Mt 20, 17-28 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với ...

Xem thêm...
19 Th3
0

Người Công Chính

19/03 – Thứ ba tuần 2 Mùa Chay – THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. “Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”. Lời Chúa: Mt 1, 16. 18-21. ...

Xem thêm...
18 Th3
0

Hãy sống nhân từ

18/03 – Thứ hai tuần 2 Mùa Chay. “Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”. Lời Chúa: Lc 6, 36-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như ...

Xem thêm...
17 Th3
0

Chúa Giêsu hiển dung

17/03 – Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C. “Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”. Lời Chúa: Lc 9, 28b-36 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê ...

Xem thêm...