Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

16 Th7
0

Đón nhận và sám hối

16/07 – Thứ ba tuần 15 thường niên. “Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi”. Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến ...

Xem thêm...
15 Th7
0

Phần thưởng môn đệ Chúa.

15/07 – Thứ Hai tuần 15 thường niên – Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo”. Lời Chúa: Mt 10,34 – 11,1 Khi ấy, Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
14 Th7
0

Người anh em của tôi

14/07 – Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C. “Ai là anh em của tôi?” Lời Chúa: Lc 10, 25-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa ...

Xem thêm...
13 Th7
0

Đừng sợ…, nhưng hãy sợ ….

13/07 – Thứ Bảy tuần 14 thường niên. “Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi ...

Xem thêm...
12 Th7
0

Số phận người môn đệ Chúa

12/07 – Thứ Sáu tuần 14 thường niên. “Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con”. Lời Chúa: Mt 10, 16-23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai ...

Xem thêm...
11 Th7
0

Huớng dẫn rao giảng về Nước Thiên Chúa

11/07 – Thứ Năm tuần 14 thường niên – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”. Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông ...

Xem thêm...
10 Th7
0

Chọn gọi 12 tông đồ

10/07 – Thứ Tư tuần 14 thường niên. “Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành ...

Xem thêm...
09 Th7
0

Cánh đồng truyền giáo

09/07 – Thứ Ba tuần 14 thường niên. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Lời Chúa: Mt 9, 32-38 Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, ...

Xem thêm...
08 Th7
0

Chạm đến

08/07 – Thứ Hai tuần 14 thường niên. “Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại”. Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia ...

Xem thêm...