Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

19 Th5
0

Môn đệ của Chúa yêu thương nhau

19/05 – Chúa Nhật 5 PHỤC SINH năm C. “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”. Lời Chúa: Ga 13, 31-33a. 34-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ...

Xem thêm...
18 Th5
0

Cầu nguyện nhân danh Chúa

18/05 – Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh. “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”. Lời Chúa: Ga 14, 7-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. ...

Xem thêm...
17 Th5
0

Ðường về quê trời

17/05 – Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Lời Chúa: Ga 14, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy ...

Xem thêm...
16 Th5
0

Củng cố đức tin

16/05 – Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”. Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo ...

Xem thêm...
15 Th5
0

Ðức tin là ánh sáng

15/05 – Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh. “Ta là sự sáng đã đến thế gian”. Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, ...

Xem thêm...
14 Th5
0

Ðược sai đi

14/05 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh – THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính. “Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu”. Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
13 Th5
0

Chúa chiên lành

13/05 – Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. “Ta là cửa chuồng chiên”. Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng ...

Xem thêm...
12 Th5
0

Chủ chăn Giêsu

12/05 – Chúa Nhật 4 PHỤC SINH năm C. “Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”. Lời Chúa: Ga 10, 27-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta ...

Xem thêm...
11 Th5
0

Biết chọn lựa

11/05 – Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh. “Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”. Lời Chúa: Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời ...

Xem thêm...