Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

21 Th9
0

Đứng dậy – đi theo Chúa

21/09 – Thứ bảy tuần 24 thường niên – THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. “Hãy theo Ta”. – Và ông ấy đứng dậy đi theo Người. Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
20 Th9
0

Vai trò người phụ nữ trong Tin Mừng

20/09 – Thứ sáu tuần 24 thường niên – Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. “Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người”. ...

Xem thêm...
19 Th9
0

Yêu mến nhiều, tha thứ nhiều

19/09 – Thứ năm tuần 24 thường niên. “Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”. Lời Chúa: Lc 7, 36-50 Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến ...

Xem thêm...
18 Th9
0

Thái độ thiếu nhất quán

18/09 – Thứ tư tuần 24 thường niên. “Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc”. Lời Chúa: Lc 7, 31-35 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
17 Th9
0

Người chết thành Naim

17/09 – Thứ ba tuần 24 thường niên. “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân ...

Xem thêm...
16 Th9
0

Niềm tin vững mạnh

16/09 – Thứ hai tuần 24 thường niên – Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. “Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Lời Chúa: Lc 7, ...

Xem thêm...
15 Th9
0

Thiên Chúa – người Cha nhân từ bao dung

15/09 – Chúa Nhật 24 Thường Niên năm C. “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. Lời Chúa: Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32} Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người ...

Xem thêm...
14 Th9
0

Thập Giá, con đường về trời

14/09 – Thứ bảy tuần 23 thường niên – Suy Tôn Thánh Giá. Lễ kính. “Con Người phải bị treo lên”. Lời Chúa: Ga 3, 13-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài ...

Xem thêm...
13 Th9
0

Nhận biết chính mình

13/09 – Thứ sáu tuần 23 thường niên – Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Người mù có thể dẫn người mù được chăng?” Lời Chúa: Lc 6, 39-42 Khi ấy, Chúa Giêsu phán ...

Xem thêm...
escort istanbul escort