01/11 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 30 thường niên – CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ Họ. Cầu cho giáo dân.
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

Lời Chúa: Mt 5, 1-12a

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

  • Suy niệm:

Con đường các thánh đã chọn trong hành trình trần thế là con đường hạnh phúc của Đức Giêsu: con đường của các Mối Phúc Thật, hay còn gọi là các giá trị của Tìn Mừng. Con đường ấy, như Tin Mừng hôm nay phác họa, gồm tám mối phúc: khó nghèo, sâu khổ, hiền lành, khát khao công chính, xót thương, trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sống công chỉnh. Đó cũng chính là con đường Đức Giêsu đã đi cho đến cùng: đến cái chết. Vì thế, ai sống theo Tám Mối Phúc ấy, họ nên giống Đức Giêsu, và được gọi là thánh.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, lời mời gọi nên thánh luôn hấp dẫn nhưng cũng là thách đố cho mỗi người chúng con. Nhờ gương sáng oà lời chuyển cầu của các Thánh Nam Nữ, xin giúp chúng con thêm xác tín và quyết tâm bước tới trên con đường hoàn thiện nhờ sống tám mối phúc mà Chúa đã dạy. Amen.

Nguồn: Gia Đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày