Cửa hẹp

31/10 – Thứ Tư tuần 30 thường niên.
“Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.

Lời Chúa: Lc 13, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.

Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi”. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta”.

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

  • Suy niệm:

Kết quả cuối cùng là điều quyết định mọi cố gắng. Nhưng cố gắng ở đoạn nước rút thì mới quan trọng để đạt thành công. Cũng vậy, trong cuộc đời người Kitô hữu, chúng ta có đầy nhiệt huyết ban đầu, nhưng qua thời gian, có thể ý chí mất dần, công việc làm ăn chiếm hết thời gian đến với Chúa. Từ đó bao nhiêu hăng hái ban đầu được thay bằng những bê trễ, biếng lười việc đạo đức. Khi tỉnh ngộ thì đã muộn vì trở tay không kịp vào ngày đứng trước nhan Thiên Chúa. Lời Chúa báo động cho chúng ta hằng ngày, đừng mê ngủ trong những đam mê tội lỗi lôi chúng ta xa dần Thiên Chúa.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con luôn vững vàng trong đức tin, kiên nhẫn và chăm chỉ làm việc đạo đức mỗi ngày và tỉnh thức để dù Chúa đến bất cứ lúc nào, chúng con cũng sẵn sàng đón Chúa.

Nguồn: Gia Đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày