Nguồn gốc: Lễ cung hiến Thánh Đường Latêranô

Đại Thánh Đường Latêranô được dâng kính Đấng Cứu Thế và từ thế kỷ XII cũng được dâng kính Thánh Gioan Tẩy Giả, là nhà thờ cổ nhất của Đức Giáo Hoàng, được mang danh “Mẹ và là đầu của mọi nhà thờ trên thế giới”.

Sau khi chiến thắng các đối thủ tranh giành ngai hoàng đế. Contantin đã ký sắc lệnh Milanô vào năm 313 công nhận Kitô giáo là một tôn giáo hợp pháp trên đế quốc La Mã. Thế là các tín hữu lục tục từ hang toại đạo bước vào xã hội công khai, không còn sự bắt bớ nữa.

Hoàng đế Constantin làm một cử chỉ đẹp: nhường cung điện ở đồi Latran cho các Giáo Hoàng làm nơi trú ngụ. Năm 324 Đức giáo Hoàng Sylvester I đã thánh hiến đại Thánh Đường và cư ngụ tại nơi đây cho đến thế kỷ XIV, sau đó mới dời về Vatican, cạnh đền thờ thánh Phêrô. Đây cũng là Vương Cung Thánh Đường của giáo phận Rôma, lý do: ngai tòa của vị Giám mục được đặt tại đây.

Đại Vương Cung Thánh Đường Latêranô

Đền thờ này được gọi là “Mẹ các nhà thờ” vì là nhà thờ đầu tiên được chính quyền hợp pháp công nhận trên đế quốc La Mã và vì cũng là nhà thờ chính tòa của địa phận Rôma, nơi đó có ngai tòa của Đức Giáo Hoàng.

Qua các trận hỏa hoạn, động đất và càn quét của man dân, của Đức, Pháp… đại Thánh Đường Latêranô phải tái thiết lại nhiều lần. Ngày 28.04.1726 sau một công trình tái thiết lớn, Đức Bênêđictô XIII đã thánh hiến lại và công nhận ngày 09.11 là ngày thánh hiến Đền thờ.

Mừng lễ cung hiến Thánh Đường Latêranô, xin Chúa cho mỗi Kitô hữu chúng ta hãy biết trở nên những viên đá sống động xây nên ngôi đền thánh bằng lòng nhiệt thành và sự thánh thiện.

Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn