Thể hiện hoán cải cách cụ thể

20/11 – Thứ ba tuần 33 thường niên.
“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

Lời Chúa: Lc 19, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”.

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất”.

  • Suy niệm:

Điều xấu không phát ra từ nơi công việc hay nghề nghiệp, nhưng điều xấu hoặc điều tốt phát xuất từ chính tâm tưởng và ước muốn của con người. Từ ước muốn được nhìn thấy Chúa Giêsu, ông Giakêu đã gặp Chúa, đã nhận ra tình thương của Chúa và quyết định đổi mới cuộc đời. Ông ý thức rằng trong sự giàu có của ông có sự bất công. Chính vì vậy, ông đã tự nguyện đền bù gấp bốn lần, đồng thời làm việc bác ái giúp người túng thiếu. Sám hối đích thực có nghĩa là đổi mới đời sống cho hợp với tinh thần của Chúa. Ước chi chúng ta cũng sống tinh thần đổi mới ấy và được nghe lời Chúa phán: “Hôm nay người nhà này được ơn cứu độ.”

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa, nhiều lần chúng con đã đối xử bất công với Chúa và với người khác. Xim Chúa ngự đến trong gia đình chúng con như Chúa đã viếng thăm gia đình ông Giakêu, để đời sống của chúng con được đối mới và nhận được ơn cứu độ.

Nguồn: Gia đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày