Thông báo: Tĩnh tâm & Giải tội mùa vọng 2018

Giới trưởng thành & Giới trẻ:

  • Thứ hai, 10/12/2018
  • Thứ ba, 11/12/2018
  • Thứ tư, 12/12/2018

Giảng tĩnh tâm: Cha Phó Phêrô Ngô Lập Quốc.

Thiếu nhi:

  • Thứ năm, 13/12/2018
  • Thứ sáu, 14/12/2018

Giảng tĩnh tâm: Cha Phó Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh.

Giải tội mùa vọng:

  • Thiếu nhi: Chúa nhật 16/12/2018 từ 08 giờ 30 đến 10 giờ 00. Có 8 cha giải tội.
  • Người lớn: Thứ hai 17/12/2018 từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30. Có 20 cha giải tội.
  • Các ngày khác trong tuần: Sáng: từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 00. Chiều: từ 17 giờ 00 đến 17 giờ 30.

Thánh ca mừng Chúa giáng sinh: 19 giờ 00 thứ sáu 21/12/2018.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng