Thánh lễ: Giao Thừa & Năm Mới Kỷ Hợi, 2019

“Ngày xuân cảm tạ hồng ân Chúa
Năm mới ca khen phúc lộc Ngài
Giáo xứ yêu thương mừng tết đến
Gia đình hạnh phúc đón xuân sang”

Giáo xứ Tân Định xin thông báo. Các Thánh Lễ Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra như sau:

 • 30 Tết (Thứ hai 04/02/2019):
  • Lễ sáng: 5 giờ 00; 6 giờ 15.
  • Lễ tất niên: 17 giờ 30.
  • Lễ giao thừa: 22 giờ 00 (Có hái lộc Lời Chúa & Chúc tuổi).
 • Mồng 1 Tết (Thứ ba 05/02/2019)
  • Lễ sáng: 7 giờ 00.
  • Lễ chiều: 17 giờ 30; 19 giờ 00.
 • Mồng 2 Tết (Thứ tư 06/02/2019)

  • Lễ sáng: 7 giờ 00.
  • Lễ chiều: 17 giờ 30; 19 giờ 00.
 • Mồng 3 Tết (Thứ năm 07/02/2019)
  • Lễ sáng: 7 giờ 00.
  • Lễ chiều: 17 giờ 30; 19 giờ 00.