Chúa gọi 4 môn đệ đầu tiên

10/02 – Chúa Nhật 5 Thường Niên năm C.
“Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”.

Lời Chúa: Lc 5, 1-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Ðức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, con dừng lại giây phút này để suy ngẫm về sự rộng lượng của Cha đối với con. Xin giúp con đáp lại những ân sủng Cha ban cho con, cùng xin dâng trọn cuộc đời con cho Cha. Hôm nay, con xin cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, I pause for a few moments to consider your generosity towards me. Help me to make a return for the graces you have given to me and to offer to you my entire life. I pray this day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Mọi Kitô hữu đều được mời gọi để  làm sống dậy hồi ức về tất cả những gì Thiên Chúa đã thực hiện nơi họ.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã làm cho con trở nên khí cụ tình yêu của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Christians are called to keep alive the memory of how much God has done through them.” (Pope Francis) Thank you, Lord, for making me an instrument of your love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa qua đi, con dâng lời cảm tạ vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho con. Hôm nay, đã có nhiều nguyên cớ khiến con vấp ngã, nhưng con tin tưởng vào Chúa và biết rằng Người sẽ luôn nâng con đứng dậy và phủi sạch mọi bụi bẩn bám lấy con. Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con, và giúp con trở nên chứng nhân mạnh mẽ cho thế giới, với sự hiện diện đầy yêu thương của Người trong đời con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I thank you for the many blessings you have given me, Lord. There were many occasions to stumble along my day, but I trust in you and I know that you will always help me to get up and dust off any dirt that clings to me. Heal my heart, Lord, and help me be a strong witness to the world of your loving presence in my life. Hail Mary