Chúa Giêsu hoạt động.

11/02 – Thứ Hai tuần 5 thường niên – Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế các bệnh nhân.
“Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”.

Lời Chúa: Mc 6, 53-56

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó.

Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Chúa trong ngày lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức hôm nay. Con xin dâng lên Cha mọi khoảnh khắc, những niềm vui, công việc, mọi khó khăn hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này là xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I thank you for this day in honor of Our Lady of Lourdes. I offer to you every moment of this day, all my joys, works and sufferings, for the intention of Pope Francis for this month, for the generous reception of victims of violence, human trafficking and forced prostitution. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

” Xin cho những bệnh nhân luôn được yêu thương bởi sự mong manh của họ, và phẩm giá bất khả xâm phạm của họ luôn được tôn trọng.” (ĐGH Phanxico) Lạy Chúa, xin giúp con đón nhận những người đau yếu và chú tâm đến những nhu cầu của họ.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“May the sick always be shown love in their fragility and respected in their inviolable dignity.” (Pope Francis) Lord, help me to welcome the sick and tend to their needs with care.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào khoảnh khắc cuối của ngày mà Hội Thánh đặc biệt lưu tâm đến các  bệnh nhân, con tạ ơn Chúa, bởi dù khi con lâm bệnh Chúa vẫn không bao giờ để con một mình. Xin cho con biết mang niềm an ủi và khích lệ đến cho những ai đang đau ốm và sầu khổ vì danh Ngài. (Kính Mừng Maria)

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day that the Church has dedicated to the sick, I give you thanks, Lord, because even in our sickness you never leave us alone. May I be able to bring, in your name, comfort and courage to anyone who is sick and suffering. Hail Mary