Điều chính yếu của Tin Mừng

12/02 – Thứ Ba tuần 5 thường niên.
“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”.

Lời Chúa: Mc 7, 1-13

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng.

Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy”.

Và Người bảo: “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: “Hãy thảo kính cha mẹ”, và “ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử”. Còn các ngươi thì lại bảo: “Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)”, và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế”.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là Chúa tể muôn loài, con cảm tạ và ngợi khen Cha bởi từng quà tặng Ngài ban cho đời con. Tri ân Cha vì những tài năng Ngài phú bẩm cho con. Con cũng biết ơn Cha vì lòng thương xót luôn kiên nhẫn của Cha. Xin cho mọi việc con làm hôm nay được hoàn thành theo tinh thần biết ơn sâu xa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of All Creation, I thank you and praise you for every gift in my life. Thank you for the talents you have entrusted to me and thank you for your patient mercy! May all that I do today be done in a spirit of gratitude. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

” Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, Ngài bày tỏ tất cả tình yêu của Ngài cùng khích lệ ta đáp lại tình yêu đó bằng lòng quảng đại, dấn thân.”(ĐGH Phanxico) Lạy Chúa, xin đến để chữa lành trái tim con và dạy bảo con theo lối dịu dàng của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The Lord is present in our lives, showing us all his love and encouraging us to respond with generosity.” (Pope Francis) Come, Lord, heal my heart and teach me your gentle ways.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào khoảng khắc cuối ngày, trái tim không ngưng nghỉ của con cần đến bình an của Ngài, lạy Chúa. Xin cũng tha thứ cho con bởi bao lần con đã không là chứng nhân trung tín của tình yêu Ngài. Xin chữa lành những vết thương của con và giúp con đem sự chữa lành đến cho tha nhân. Kính Mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, my restless heart needs your peace, Lord, and your forgiveness for all those occasions when I was not a faithful witness of your love. Heal my wounds and help me to bring your healing to others. Hail Mary