Tinh sạch tinh thần

13/02 – Thứ Tư tuần 5 thường niên.
“Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế”.

Lời Chúa: Mc 7,14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy.

Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”. Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch.

Người lại phán: “Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho ngươì ta ô uế”.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha khi bắt đầu ngày mới này con đón nhận ánh sáng tình yêu của Cha. Con xin dâng lên cha ngày hôm nay để vinh quang của Cha chiếu sáng con tim mọi người. Nhờ thế, chúng con chung lòng quảng đại đón nhận những nạn nhân của nạn buôn người, bạo hành và mại dâm. Lạy Cha chúng con ở trên trời …

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, I receive the light of your love at the beginning of this day. I offer you this day that your light may enlighten the hearts of all, so that we can be united in generously welcoming the victims of trafficking, violence and forced prostitution. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Phục vụ sự sống con người là phục vụ chính Thiên Chúa và sự sống lại trải qua từng giai đoạn khác nhau: từ khi lọt lòng mẹ, đến khi chịu đau khổ, bệnh tật của tuổi già.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm để phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội hôm nay.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“To serve human life is to serve God and life at every stage: from the womb of the mother, to the suffering and sickness of old age.” (Pope Francis) Grant me courage, Lord, to serve you in the most vulnerable of society.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa dần khép lại trong sự hiện diện của Chúa, con suy xét lại những điểm sáng và điểm tối của con trong ngày. Xin Chúa hãy lấy đi cả hai và biến chúng thành ân sủng cho những người mà con gặp gỡ vào ngày mai và cho những ai cần đến tình yêu và sự gần gũi của con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends in your presence, Lord, I consider the many lights and shadows of this day. Take them both and transform them into grace for those whom I will meet tomorrow and who will need to feel your love and closeness. Hail Mary