Thông báo: Tuần 10/02 – 16/02/2019

  1. Kính mời các bệnh nhân và anh chị em tham dự thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức vào ngày Quốc tế bệnh nhân – Thứ hai, 11/02 (mùng 7 tết). Vào lúc 15 giờ 30, các cha sẽ chăm sóc mục vụ, xức dầu và giải tội các bệnh nhân. Thánh lễ dành riêng sẽ được cử hành vào lúc 15 giờ 50. Hiện đã có 102 bệnh nhân đăng ký tham dự thánh lễ này.
  2. Thứ tư tuần này, 13/02 lễ Thánh linh mục Phaolô Lê Văn Lộc, bổn mạng các anh chị em thuộc giáo khu II & III. Xin mời anh chị em cùng tham dự thánh lễ.
  3. Số tiền anh chị em giúp cho phòng khám trong tuần vừa qua được 36 triệu 800 ngàn đồng, xin cảm ơn cộng đoàn. Hôm nay xin anh chị em giúp cho việc bác ái.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng