Thông báo: Tuần 17/02 – 23/02/2019

  1. Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân năm 2019 sẽ mở 2 khóa: khóa VI từ 04/03/2019 đến 30/06/2019 và khóa VIII từ ngày 02/08/2019 đến ngày 04/12/2019. Khóa Giáo Lý dự tòng học vào các tối thứ hai và thứ tư từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00. Khóa hôn nhân học vào thứ sáu từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00.
  2. Lớp tìm hiểu Kinh Thánh của giáo xứ học vào tối thứ năm hàng tuần từ 19 giờ 00 đến 20 giờ 00. Mời các thành viên trong HĐMV và anh chị em yêu thích Lời Chúa cùng ghi danh tham dự, hạn chót CN 03/03. Khai giảng vào thứ năm 07/03.
  3. Số tiền anh chị em giúp cho việc bác ái tuần qua được 49 triệu 025 ngàn đồng. Xin cám ơn cộng đoàn. Hôm nay xin giúp cho việc trùng tu nhà thờ Đức Bà.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng