Chúa chúc phúc và chúc dữ

17/02 – Chúa Nhật 6 Thường Niên năm C.
“Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”.

Lời Chúa: Lc 6, 17. 20-26

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật.

Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi.

Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy.

Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười.

Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương.

Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. “

Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi.

Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát.

Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc.

Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa

Tông đồ cầu nguyện – Click to pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày Chúa Nhật dành để nghỉ ngơi hôm nay, con xin dâng lên Cha mọi hoạt động của con như một lời cầu nguyện cho những nạn nhân của nạn bạo lực, buôn người và cưỡng bức mại dâm. Xin cho những người con của Cha là những người đang phải hứng chịu tội ác này, được tiếp đón bằng tình yêu và được giúp đỡ để thoát khỏi sự nô lệ này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this Sunday of rest, I want to offer to you all my activities, as a prayer for the victims of violence, trafficking and forced prostitution. May your children, who suffer these terrible evils, be welcomed with love and helped to escape this modern slavery. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chỉ những ai biết nhìn nhận lỗi lầm của mình và cầu xin sự tha thứ thì mới nhận được sự thấu hiểu và lòng vị tha từ người khác.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, vì những lần con trượt bước và không ở lại trong ý muốn của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Only those able to acknowledge their mistakes and ask pardon receive understanding and forgiveness from others.” (Pope Francis) Forgive me, Lord, for all the many times I miss the mark and stray from your will.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dần tàn, con nhìn lại những khoảnh khắc của ngày sống đã trôi qua. Khi con cảm thấy bất lực, Chúa luôn đến bên con. Con tạ ơn Chúa vì tất cả mọi sự thiện hảo Ngài dành cho con. Xin chữa lành trái tim con, và giúp con trở nên người môn đệ của tình yêu Chúa cho tha nhân. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I consider the many moments that have passed. When I feel helpless, you always come to be with me. Thank you for your goodness to me. Heal my heart, Lord, and help me to be an apostle of your love to others. Hail Mary