Thông báo: Tuần 03/03 – 09/03/2019

 1. Tối thứ hai tuần này 04/03/2019 lớp Giáo Lý Dự Tòng sẽ khai giảng vào lúc 19 giờ 00. Khóa hôn nhân khai giảng vào thứ sáu 08/03 lúc 19 giờ 00.
 2. Lớp tìm hiểu Kinh Thánh của giáo xứ khai giảng vào thứ năm 07/03 lúc 19 giờ 00 tại phòng học lầu 2.
 3. Thứ tư tuần này chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh xin anh chị em chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng và nhớ giữ chay kiêng thịt theo Giáo luật điều 1251 và 1252 (bên dưới).
 4. Số tiền anh chị em giúp cho ban mục vụ chăm sóc người có HIV/ AIDS tuần qua được trên 400 triệu đồng. Xin cám ơn cộng đoàn. Hôm nay xin giúp cho Đại Chủng viện Thánh Giuse.

Về luật giữ chay và kiêng thịt

 • Giáo luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”
 • Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252 : “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay” và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”
 • Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo luật điều 1252).

LỊCH TUẦN 03/03/ – 09/03/2019

 • Chúa nhật, 03/03: CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN
 • Thứ hai, 04/03: Thánh Casimirô
 • Thứ ba, 05/03:
 • Thứ tư, 06/03: LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt.
 • Thứ năm, 07/03: Thứ năm đầu tháng. Thánh nữ Perpêtua và Thánh nữ Fêlicita, tử đạo.
 • Thứ sáu, 08/03: Thứ sáu sau lễ tro. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
 • Thứ bảy, 09/03: Thứ bảy sau lễ tro.Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng