Điều kiện theo Chúa

04/03 – Thứ Hai tuần 8 thường niên.
“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”.

Lời Chúa: Mc 10, 17-27

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”.

Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao”. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó.

Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”.

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, một ngày mới mở ra cho con tình yêu vô biên của Cha. Xin giúp con mở lòng để trao phó chính mình cho Cha trong từng biến cố cụ thể và bình dị hằng ngày. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay, lẫn niềm vui cả nỗi buồn để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of All Goodness, a new day opens me to your boundless love. Help me to open myself to you, in the concreteness and simplicity of everyday events. I offer this day, all my joys and sufferings, for the intention of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Dù cho đôi khi ngọn lửa bác ái dường như tắt lịm trong trái tim chúng ta, nhưng nó chẳng bao giờ lụi tàn trong trái tim Thiên Chúa.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin làm mới lại trong con tình yêu chân thành dành cho những người bên cạnh con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“If sometimes the flame of charity seems to die in our hearts, it never dies in the heart of God!” (Pope Francis) Renew in me, Lord, a sincere love of my neighbor.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, trước khi chìm vào giấc ngủ, con hồi tâm nhìn lại ngày sống đã qua trong ánh sáng của Chúa, và con nhận ra rằng biết bao lần con phớt lờ những dấu chỉ tình yêu của Chúa. Xin giúp con ngày càng nhạy bén hơn với các dấu chỉ tình yêu của Ngài để con diễn tả những dấu chỉ yêu thương đó cho những người con gặp gỡ với tâm hồn rộng mở. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Before falling asleep I review my day again in your light, Lord, and I realize all those times that I have ignored the signs of your love. Make me ever more sensitive to recognizing them and expressing them openly to those I encounter. Hail Mary