Chúa Giêsu hiển dung

17/03 – Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C.
“Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”.

Lời Chúa: Lc 9, 28b-36

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện.

Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem.

Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì.

Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng.

Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu.

Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, vào ngày Chúa Nhật thứ hai mùa Chay hôm nay, cũng là ngày mừng kính lễ thánh Patrick, xin cho con biết học hỏi từ tấm gương của thánh nhân, biết cách truyền giáo cho người khác bằng sự thật và đức bác ái. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện cho các cộng đoàn Ki-tô hữu, cách riêng là những cộng đoàn đang bị bách hại, cảm nhận được rằng họ sát gần bên Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this Sunday of Lent, which is also the feast of St. Patrick, may I learn from his example on how to evangelize others with truth and charity. I offer this day in particular that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Đức Giêsu làm cho chính Ngài trở nên như hạt lúa mì rơi xuống đất, tự hủy mình đi để mang lại sự sống mới. Niềm hy vọng của chúng ta trổ sinh từ sự sống tràn ngập tình yêu đó.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa xin hãy đến, và dạy con nẻo đường của thập giá.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Jesus made Himself like the grain of wheat that falls to the ground and dies to give life. Our hope springs from that love-filled life.” (Pope Francis) Come, Lord, teach me the way of the cross.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi một ngày dài kết thúc, con nghĩ lại về ngày hôm nay và xét lại những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Con có phải là một người Ki-tô hữu biết đem lòng yêu mến vào tất cả những việc con đã làm? Con cần thăng tiến bản thân trên những phương diện nào? Lạy Chúa, xin thương xót con và dạy con đi trên con đường của ánh sáng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day comes to an end, I think back over my day and examine my thoughts, words and deeds. Was I a loving Christian in all that I did? In what areas do I need to grow? Have mercy on me, Lord, and teach me the path of light. Hail Mary