Nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa

28/03 – Thứ năm tuần 3 mùa Chay.
“Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”.

Lời Chúa: Lc 11, 14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:

“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, ngay khi bắt đầu một ngày mới, con nhận ra vẻ đẹp của tình yêu Cha. Hôm nay, xin Cha ban cho con một trái tim giàu lòng thương xót, một trái tim mở ra với người khác và mở ra trước những thách đố của nhân loại. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các cộng đồng Ki-tô hữu, cách riêng là những cộng đoàn đang bị bách hại, cảm nhận được rằng họ sát gần bên Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, as I begin a new day, I recognize the beauty of your love. Grant me a merciful heart this day, a heart open to others and the many challenges facing humanity. I offer this day in particular that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Qua Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được dự phần vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô, vượt qua sự chết và cùng sống lại với Người.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin hãy đem con lại gần Chúa hơn, đặc biệt qua Bí tích thiêng liêng nhất nơi bàn thánh.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Through the Eucharist we enter Christ’s paschal mystery, allowing us to pass from death to life with him.” (Pope Francis) Draw me closer to you, Lord, especially through the most holy sacrament of the altar.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào khoảnh khắc cuối của ngày sống, con phó thác trọn bản thân con cho Chúa. Này con đây! Lạy Chúa, xin Chúa ngự đến trái tim con, chữa lành những vết thương mà con phải chịu, để ngày mai đây con trở thành chứng nhân cho tình yêu của Ngài. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I entrust myself completely to you, Lord. Here I am. Come into my heart, Lord, and heal the wounds I bear. Help me tomorrow to be a faithful witness of your love. Hail Mary