Giới Răn Trọng Nhất

29/03 – Thứ sáu tuần 3 Mùa Chay.
“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người”.

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con hân hoan chào đón món quà ngày mới hôm nay. Xin Cha ban ơn để con vâng theo lệnh truyền của Cha rằng con phải yêu mến tha nhân như chính mình. Con xin dâng mọi sự con làm hôm nay để cầu nguyện cho các cộng đoàn Kitô hữu cách riêng là những cộng đồng đang bị bách hại, cảm nhận được rằng Đức Ki-tô luôn gần gũi họ, và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Father in Heaven, I welcome the gift of this day. Grant that I may follow your command to love your neighbor as yourself. I offer everything I do today that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng bóng tối tội lỗi và sự chết, ban bình an cho ta trong mọi ngày đời ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đem bình an đến cho đời con vì con cần tình yêu Ngài biết bao.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“May Christ who conquered the darkness of sin and death, grant us peace in our days.” (Pope Francis) Bring peace into my life, Lord, as I am greatly in need of your love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con dò xét lại lương tâm con. Khía cạnh nào trong đời sống con cần thay đổi để trở nên tốt hơn? Đâu là những điều con tỏ ra quảng đại hôm nay? Lạy Chúa, xin đổ tràn tình yêu Ngài trong trái tim con để tình yêu ấy được lan tỏa cho toàn thể thế giới. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the night sky rises, I examine my conscience. What areas in my life need improvement? Where have I been generous? Lord, fill my heart with your love, ready to let it overflow out into the world. Hail Mary