Chu toàn lề luật

27/03 – Thứ tư tuần 3 Mùa Chay.
“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.

Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha vì một ngày nữa Ngài ban để con được chúc tụng danh Cha. Con xin dâng mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho các cộng đồng Ki-tô hữu, cách riêng là những cộng đoàn đang bị bách hại, cảm nhận được rằng họ sát gần bên Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I give thank to you for another day to praise your name. I offer my thoughts, words and deeds this day that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúa Giê-su xóa bỏ tội lỗi chúng ta bằng tình yêu tha thứ và biến đổi nước mắt ta nên niềm tín thác sâu xa. Nơi thập tự của Ngài, niềm hy vọng của chúng ta được tái sinh và lại tái sinh”. (ĐGH Phanxicô) Xin hãy đến, Chúa ơi, hãy thanh tẩy con và làm mới hồn con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Jesus changes our sins into forgiveness and our fears into trust. In his Cross our hope is reborn again and again.” (Pope Francis) Come, Lord, cleanse me and renew my soul.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cha ơi, con có nhận ra Cha nơi những người mà con gặp gỡ hôm nay không? Xin Cha giúp con luôn biết tìm kiếm những điều tốt lành nơi anh chị em con, và giúp họ nhận ra khuôn mặt luôn rộng mở đón chào, đầy tình thương và lòng từ ái của Cha. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, was I able to recognize you in those I encountered today? Help me to always seek the good of others and to reveal to them the face of a welcoming, loving and merciful Father. Hail Mary