Niềm tin và lý trí

11/04 – Thứ năm tuần 5 Mùa Chay.
“Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta”.

Lời Chúa: Ga 8, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?”

Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”.

Người Do-thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”.

Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha rất thương yêu, con bắt đầu ngày mới trong sự tĩnh lặng của buổi bình minh và nhận ra vẻ đẹp của sự tạo dựng của Cha. Xin chỉ cho con biết chú ý đến nhu cầu của những người láng giềng và những người con gặp gỡ. Con xin dâng lên Cha những vui buồn của ngày sống hôm nay, kết hiệp với Hy tế của Thánh lễ để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I begin this day in the stillness of dawn, recognizing the beauty of your creation. Show me how to be attentive to the needs of my neighbor and all those I encounter. I offer you my joys and sufferings this day, in union with the Holy Sacrifice of the Mass, for the Pope’s monthly intentions. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Sự thánh thiện mà Thiên Chúa mời gọi bạn tiến tới, được lớn lên qua những cử chỉ nhỏ bé hằng ngày.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con được lớn lên mỗi ngày trong sự thánh thiện qua những điều nhỏ bé con làm với một tình yêu to lớn.

WITH JESUS DURING A DAY

“The holiness to which the Lord calls you grows through small gestures in everyday life.” (Pope Francis) Lord, may I grow in holiness every day through the little things I do with great love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, khi con hồi tâm nhìn về một ngày đã qua, con dâng lời tạ ơn Chúa. Hôm nay, trái tim con hướng về đâu? Liệu con có mở rộng trái tim mình ra với tha nhân hay con còn khép kín? Chúa ơi! Xin Ngài đến chữa lành con với lòng thương xót của Ngài, và xin dạy cho con biết cách để có được trái tim giống trái tim của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I reflect on the day that has past, I give thanks to you, Lord. Where was my heart today? Was it open to others, or closed? Come, O Lord, and heal me with your mercy, showing me how to have a heart like yours. Our Father