Ðức Tin Chân Chính

10/04 – Thứ tư tuần 5 Mùa Chay.
“Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”.

Lời Chúa: Ga 8, 31-42

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói “Các ngươi sẽ được tự do”?”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!” Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!” Họ lại nói: “Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!”

Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng thương xót, khi mùa Chay gần kết thúc, xin cho con đổi mới những cố gắng của mình để cùng đồng hành với những người nghèo khổ trên thế giới này, để nhận ra nét mặt của Chúa Giêsu nơi họ. Xin Thần Khí Cha mở rộng trái tim con trước những thách đố của nhân loại, đặc biệt là theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này mà con nguyện xin. Lạy cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, as the Lenten season draws near its conclusion, may I renew my efforts to accompany the poor and suffering of the world, recognizing in them the face of Jesus. May the Holy Spirit open my heart to the many challenges of humanity, especially the Pope’s monthly intentions, for which I now pray. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Những vị thánh được nhận biết bởi một tinh thần cầu nguyện và sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Bởi không có sự thánh thiện nào mà không cần đến những lời cầu nguyện.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con không bao giờ quên việc cầu nguyện như là một phần của cuộc sống thường ngày.

WITH JESUS DURING A DAY

“Saints are distinguished by a spirit of prayer and a need for communion with God. There is no holiness without prayer.” (Pope Francis) O God, help me to never forget prayer as part of my daily life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi hồi tâm nhìn lại ngày sống của mình, con suy tư về những khoảnh khắc con dành để cầu nguyện. Ngày hôm nay con có thường xuyên dừng lại để cầu nguyện không? Xin Chúa ở cùng với con đêm nay và dạy con luôn sống với tinh thần cầu nguyện liên lỉ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I take a moment to review this day, I review the moments I spent in prayer. How often did I stop to pray today? Be with me this night and teach me how to always live in a spirit of ceaseless prayer. Our Father