Vai Trò Của Ðấng Messia

09/04 – Thứ ba tuần 5 Mùa Chay.
“Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai”.

Lời Chúa: Ga 8, 21-30

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”.

Người Do-thái nói với nhau rằng: “Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói “Nơi Ta đi các ông không thể tới được”?”

Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”.

Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”.

Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con xin dâng lên Cha mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các bác sĩ và những cộng tác viên nhân đạo của họ đang liều mình để cứu sống tha nhân nơi những vùng đang bị chiến tranh tàn phá. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I offer you my thoughts, words, deeds and all that I am for the intentions of Pope Francis for this month, for doctors and their humanitarian collaborators in war torn areas, who risk their lives to save the lives of others. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Sự thánh thiện là diện mạo thu hút nhất của Hội Thánh.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con trở nên nhân chứng trung thành của Chúa, để qua gương mặt của con, mọi người có thể nhận ra diện mạo của Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

“Holiness is the most attractive face of the Church.” (Pope Francis) Lord, may I be a faithful witness to you, that others may see your face through me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào giây phút cuối ngày, con suy ngẫm về việc làm chứng nhân Kitô hữu của mình. Qua chính con, mọi người có thể nhìn thấy Chúa không? Lạy Chúa, xin ở với con đêm này, và chỉ dẫn con trên con đường Tông đồ đích thực của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day I reflect upon my Christian witness. Did others see Christ within me? Stay with me tonight, Lord, and lead me along the path of true discipleship. Our Father