Khủng hoảng niềm tin

08/04 – Thứ hai tuần 5 mùa Chay năm C.
“Ta là sự sáng thế gian”.

Lời Chúa: Ga 8, 12-20

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”.

Những người biệt phái nói: “Ông tự làm chứng cho mình, nên chứng của ông không xác thực”.

Chúa Giêsu trả lời: “Cho dầu Ta tự làm chứng về Ta, thì chứng của Ta cũng xác thực, vì Ta biết rõ Ta từ đâu tới và đi về đâu. Còn các ông, các ông không biết Ta từ đâu tới, cũng chẳng biết Ta đi đâu. Các ông đoán xét theo xác thịt; còn Ta, Ta không đoán xét ai. Hoặc nếu Ta có đoán xét, thì sự đoán xét của Ta cũng xác thực, bởi vì không phải chỉ có mình Ta, nhưng còn có Cha Ta là Đấng đã sai Ta. Vả lại trong luật của các ông có ghi: Chứng của hai người thì xác thực. Ta tự làm chứng về Ta, và Đấng đã sai Ta, là Chúa Cha, cũng làm chứng cho Ta nữa”.

Họ nói: “Cha của ông đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Các ông không biết Ta, cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các ông biết Ta thì cũng sẽ biết Cha Ta”.

Chúa Giêsu nói những lời trên gần nơi để Kho Tiền, khi Người giảng dạy trong đền thờ. Thế mà không ai bắt Người, vì chưa đến giờ Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://youtu.be/mfo0mjkLK4E

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, bắt đầu ngày hôm nay, con lắng đọng trong sự hiện diện của Cha. Xin Cha tuôn đổ tình yêu của Cha xuống trên con, để con có thể chia sẻ cho người khác. Xin Thần Khí Cha tiếp thêm sức mạnh cho con để con làm vinh danh Cha hơn trong mỗi việc con làm, trong những vui buồn của ngày sống hôm nay. Con xin dâng lên tất cả mọi sự để hiệp cùng với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day resting in your presence. Fill me with your love, that I may be able to share it with others. May your Holy Spirit strengthen my ability to glorify you in my works, joys and sufferings this day. I offer this all for the intentions of Pope Francis for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Cụm từ ‘hạnh phúc’ hay ‘có phúc’ dần trở nên đồng nghĩa với ‘thánh thiện’, bởi vì những ai trung thành với Thiên Chúa bằng sự tận hiến của mình, sẽ có được hạnh phúc đích thực.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, xin chỉ dạy con biết hy sinh bản thân mình cho người khác với niềm vui.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The word ‘happy’ or ‘blessed’ becomes a synonym for ‘holy’, because those faithful to God, by their self-giving, gain true happiness.” (Pope Francis) O God, teach me how to give myself away to others with joy.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Giây phút khép lại một ngày, con tạ ơn Chúa vì những ân huệ Ngài ban. Con có đáp lại những lời khuyên bảo của Ngài không? Con có chú ý đến những ý muốn của Ngài không? Chúa ơi, xin hãy đến gần con hơn, và xin dạy con ý nghĩa của việc hợp nhất trái tim con trong trái tim Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the close of this day I am grateful, Lord, for your grace. Did I respond to your promptings? Was I attentive to your will? Draw near to me, O Lord, and teach me what it means to unite my heart with yours. Our Father