Ðường chân lý

12/04 – Thứ sáu tuần 5 Mùa Chay.
“Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ”.

Lời Chúa: Ga 10, 31-42

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”

Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: “Ta đã nói: các ngươi là thần”? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng “Ông nói lộng ngôn”, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”.

Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới trong sự tĩnh lặng và chiêm ngắm sự tốt lành Cha dành cho con. Con xin dâng mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm cho những thách đố mà nhân loại phải đối mặt, cùng nhớ đến ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này, là xin cho các bác sĩ và những cộng tác viên nhân đạo của họ đang liều mình để cứu sống tha nhân nơi những vùng đang bị chiến tranh tàn phá. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, I start this day in the stillness, contemplating your goodness to me. I offer you my every thought, word and deed for the many challenges that face humanity. I remember in particular the prayer intention of Pope Francis, for doctors and their humanitarian collaborators in war torn areas, who risk their lives to save the lives of others. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng cách sống đời yêu thương và nên chứng nhân trong mọi việc chúng ta làm.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin dạy bảo con biết cách yêu mến tha nhân.

WITH JESUS DURING A DAY

“We are all called to be holy by living our lives with love and by bearing witness in everything we do.” (Pope Francis) Lord, teach me how to love others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi con hồi tâm nhìn lại ngày đã qua, con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của Ngài. Con phải làm thế nào để trung thành với Tin Mừng của Chúa? Con cần thăng tiến bản thân trên những phương diện nào? Đêm nay, xin Chúa chữa lành trái tim con và dạy con bước đi trên Đường của Con Tim. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I review this day, I am thankful, Lord, for your presence. How faithful was I to your Gospel? In what areas do I need improvement? Heal my heart, this night, and teach me how to walk along the Way of the Heart. Glory Be