Người công chính

13/04 – Thứ bảy tuần 5 mùa Chay.
“Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối”.

Lời Chúa: Ga 11, 45-56

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta”. Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.

Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: “Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?” Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha toàn năng, con kính sợ trước công trình tạo dựng của Cha. Xin dạy con cách tạo ra những điều tốt lành và gắn kết mọi người trong tình yêu của Cha. Con xin dâng trọn trái tim con trong ngày hôm nay và tất cả những gì con là, xin Thần Khí Cha đến ngự trong con và giúp con cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…..

WITH JESUS IN THE MORNING

All-Powerful Father, I sit in awe before your creation. Show me how to create good things and unite others in your love. I offer you my heart this day and all that I am. May the Holy Spirit come to dwell within me and help me to pray for the Pope’s intentions for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Hội Thánh trẻ trung vì được nuôi dưỡng và được tái sinh không ngừng nhờ huyết mạch Tin Mừng.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con luôn sống theo Tin Mừng

WITH JESUS DURING A DAY

“The Church is young because the Gospel is its lifeblood and regenerates it constantly.” (Pope Francis) Lord, may I always live according to the Gospel.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con dành ít phút để nhìn lại ngày sống hôm nay và dâng lời cảm tạ Chúa. Con đã làm theo lời dạy của Ngài hay chưa? Đâu là những điều làm con nổi bật và đâu là những điểm hạn chế của con? Xin Chúa ở lại với con đêm nay và chỉ cho con biết con đường đến với Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I take a moment to review this day, I am grateful, Lord, for your Gospel. How well did I follow your teachings? What are my strengths? Weaknesses? Remain with me this night and show me the path that leads to you. Our Father