Thông báo: Lịch dâng hoa kính Đức Mẹ tháng 05/2019

Nhân Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, cộng đoàn giáo xứ chúng ta cùng hiệp ý cất lên những lời ngợi khen Đức Mẹ, Đấng tuyền vẹn mọi đàng, Đấng luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa.

LỊCH DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ THÁNG 05- 2019

  • Thứ Bảy đầu tháng, ngày 04/05/2019 – lúc 17g15’ .
  • Chúa Nhật đầu tháng, ngày 05/05/2019 – lúc 07g15’.
  • Thứ Hai, ngày 13/05/2019 Lễ Đức Mẹ Fatima – Rước kiệu: dâng hoa cộng đoàn, mỗi người đem theo 1 cành hoa.
  • Chúa Nhật, ngày 19/05/2019 – lúc 08g45’.
  • Chúa Nhật, ngày 26/05/2019 – lúc 18g45’.